Historie

 

Založení Sokola

 
Prvních dvacet osm nadšenců, sportovců z Dobšic, se 9. prosince 1945 sešlo a založilo
Sokolskou jednotu.
O úvodní slovo se tehdy postaral ředitel obecní školy Vladimír Musil. Diskuse prý byla
bohatá a zúčastnili se jí tehdy všichni přítomní. Poté došlo k první historické volbě výboru.
Starostou byl zvolen Stanislav Palatka a členy výboru byly Ladislav Stránský, Antonín
Mojžíšek, Božena Kružíková, Ladislav Svoboda, Jan Hanák, Karel Vondráček, Františka
Vondráčková, Bohumil Minařík a Božena Kreutzerová. Revizory účtů byli zvoleni Ludvík Čech
a František Přichystal a konečně divadelním referentem se stal Antonín Neuwirth. Hned
druhý den bylo jednáno o propůjčení cvičebních prostor v budově nynějšího obecního úřadu
a byl převzat cvičební materiál a nářadí.
Už v roce 1946 začal výbor Sokola jednat s Řezníčkovými, majiteli usedlosti č.p. 1 o předání
části budovy pro tělovýchovu. Jednání bylo nakonec korunováno úspěchem a bývalý
šenkovní sál byl předán bezplatně do majetku Sokola. Ihned se začalo s vnitřními úpravami,
výstavbou jeviště, pořizováním divadelních kulis. Ještě v tom roce bylo sehráno první
divadelní představení ochotníky z Hlubokých Mašůvek a Dobšičtí se představili hrou
„Dohazovač Krákora“
Zlomovým byl rok 1948. Nastává velký rozmach tělovýchovy. Do cvičení se zapojují všechny
složky. Počet členů včetně žactva čítá 174 aktivně pracujících a cvičících. Na valné hromadě
dne 25. ledna 1948 byl zvolen do funkce starosty Tělovýchovné jednoty Sokol v Dobšicích
Stanislav Palatka a jednatelem se stal Zdeněk Hulák. Valné hromady se zúčastnilo 22 bratrů a
16 sester.