Vedení klubu

Výkonný výbor TJ

předseda: Bohumír Hamřík

místopředseda: Karel Svoboda

tajemník: Drahomíra Šindelářová

hospodář: Bohumil Černý

správce tělov. zařízení: Milada Dufková

člen: Petr Adam

člen: Jiří Modráček

Oddíly pracující při TJ:

Oddíl stolniho tenisu: od r. 2006 - předseda p. Petr Adam

Oddíl kopané: od r. 1976 - předseda p. Dušan Spousta

Oddíl volejbalu: od r. 2005 - předseda p. Miroslav Wünsche

Oddíl ASPV: předsedkyně pí. Jana Hadroušková

Oddíl šachu: od r. 2006 - předseda p. Petr Adam