Ceník pronájmu sportovišť:

 

Umělá tráva  
Základní cena    400 Kč/hod
Možnost pronájmu šatny 100 Kč
Možnost osvětlení hřiště  200 Kč/hod
Kontakt +420 603 533 697

V měsíci srpnu (2021) byla realizována ve sportovním areálu rekonstrukce minihřiště s umělým trávníkem. Jak jsme již informovali v posledním Zpravodaji, vlastní rekonstrukce spočívala v demontáži zámkové dlažby a zvětšení plochy s UMT o šířku 1,3 m po celém obvodu. Dále tím hlavním účelem rekonstrukce bylo odstranění stávajícího koberce na ploše 20 x 40 metrů a položení nového včetně plochy po zámkové dlažbě o rozměru 22,60 x 42,60 m2. A dále pak výměnA značně poškozené záchytné sítě. Rekonstrukci prováděla firma Umělky s.r.o., Brno za přispění zaměstnanců Obecního úřadu, kteří se podíleli zejména na demontážních pracích stávajících konstrukcí. Minihřiště užívá oddíl kopané Sokola Dobšice k  tréninku jako odlehčovací hřiště a lze na něm odehrát mistrovské utkání přípravky, což se v  pozdním podzimu děje. Rovněž je možné hřiště užívat i veřejností mimo tréninkové jednotky dobšických fotbalů, po domluvě se správcem hřiště. Podmínkou je přístup na plochu hřiště  pouze v  kopačkách se speciálním typem členité podešvi s  řadou menších výstupků označovaných jako tarfy. (zdroj: https://www.dobsice.cz/zpravodaj_web.pdf)

Tenisové kurty   
Základní cena 100 Kč/hod
Možnost pronájmu šatny 100 Kč/hod
Kontakt +420 605 809 498
Plánované otevření tenisových kurtů je půlka dubna 2022